Jaký je rozdíl mezi akváriem, teráriem a paludáriem?

Terárium CHAMELEON

Mnoho lidí už slyšelo o teráriích a akváriích, těch pojmů je ovšem trochu více a pokud je uslyšíte, možná v nich budete mít zmatek. Vyjasníme si tedy rozdíl mezi akváriem, teráriem a paludáriem. Není tajemstvím, že lidé často používají termín „akvárium“ k popisu jakýchkoli nádob používaných k pěstování vodních rostlin, suchozemských rostlin nebo k chovu jakéhokoli druhu zvířat. Na jedné straně je to pohodlné. Na druhé straně tento přístup přináší mnoho nejasností.

Vivárium

Nejprve začněme s viváriem. Jde o to, že akvárium, paludárium, ripárium, terárium, florárium, insektárium atd. jsou různé druhy vivária. Vivárium je z latinského slova („Vivere“), které znamená „žít“. Proto je to technicky absolutně jakýkoli prostor pro zvíře nebo rostlinu navržený tak, aby poskytoval stabilní prostředí. Je to v zásadě obecný termín pro jakoukoli nádrž na biotop.

Akvárium

Slovo „akvárium“ bylo vypůjčeno z latiny (Aquārium) a vztahuje se k vodě. Akvárium je proto nádrží s vodou, ve které jsou chovány živé ryby, další vodní tvorové a rostliny. Hlavním rysem je, že je akvárium plně naplněné vodou a žijí v něm pouze vodní organismy.

Terárium

Slovo „Terárium“ také pochází z latiny („Terra“), což znamená „Země“ + -árium (arium je přípona vyskytující se v podstatných jménech popisujících umělé prostředí pro rostliny nebo zvířata). Hlavním rysem terária je relativně suché prostředí s nízkou vlhkostí a živými rostlinami. Existují dva typy terárií: uzavřené a otevřené. Uzavřené terárium není určeno pro zvířata, ale pouze pro rostliny, které zde mají kompletní ekosystém. Obecně platí, že uzavřená terária jsou v podstatě malé skleníky, které replikují přirozené prostředí rostlin. Pro zvířata jsou určena otevřená terária, která mohou být uzavřena jen například síťkou nebo prodyšným krytem.

Paludárium

Paludárium se také často nazývá Aqua-terárium. Slovo „Paludarium“ má také latinské kořeny. Vztahuje se k bažině, ale jde jednoduše o polovodní nádrž. Jinými slovy, paludárium je v zásadě terárium s vodní plochou. Tento biotop má vodní i suchozemské rysy a je velmi oblíbený u vodních nadšenců. Paludarium umožňuje simulovat zóny mokřadů nebo deštných pralesů. Jedná se o uzavřený prostor pro udržení vodních, ponorných, pobřežních a suchozemských rostlin a zvířat žijících ve vysoké vlhkosti.