Jaký je rozdíl mezi akváriem, teráriem a paludáriem?

Terárium CHAMELEON

Mnoho lidí už slyšelo o teráriích a akváriích, těch pojmů je ovšem trochu více a pokud je uslyšíte, možná v nich budete mít zmatek. Vyjasníme si tedy rozdíl mezi akváriem, teráriem a paludáriem. Není tajemstvím, že lidé často používají termín „akvárium“ k popisu jakýchkoli nádob používaných k pěstování vodních rostlin, suchozemských rostlin nebo k chovu jakéhokoli druhu zvířat. Na jedné straně je to pohodlné. Na druhé straně tento přístup přináší mnoho nejasností.

​Vivárium

Nejprve začněme s viváriem. Jde o to, že akvárium, paludárium, ripárium, terárium, florárium, insektárium atd. jsou různé druhy vivária. Vivárium je z latinského slova („Vivere“), které znamená „žít“. Proto je to technicky absolutně jakýkoli prostor pro zvíře nebo rostlinu navržený tak, aby poskytoval stabilní prostředí. Je to v zásadě obecný termín pro jakoukoli nádrž na biotop.

​Akvárium

Slovo „akvárium“ bylo vypůjčeno z latiny (Aquārium) a vztahuje se k vodě. Akvárium je proto nádrží s vodou, ve které jsou chovány živé ryby, další vodní tvorové a rostliny. Hlavním rysem je, že je akvárium plně naplněné vodou a žijí v něm pouze vodní organismy.

​Terárium

Slovo „Terárium“ také pochází z latiny („Terra“), což znamená „Země“ + -árium (arium je přípona vyskytující se v podstatných jménech popisujících umělé prostředí pro rostliny nebo zvířata). Hlavním rysem terária je relativně suché prostředí s nízkou vlhkostí a živými rostlinami. Existují dva typy terárií: uzavřené a otevřené. Uzavřené terárium není určeno pro zvířata, ale pouze pro rostliny, které zde mají kompletní ekosystém. Obecně platí, že uzavřená terária jsou v podstatě malé skleníky, které replikují přirozené prostředí rostlin. Pro zvířata jsou určena otevřená terária, která mohou být uzavřena jen například síťkou nebo prodyšným krytem.

​Paludárium

Paludárium se také často nazývá Aqua-terárium. Slovo „Paludarium“ má také latinské kořeny. Vztahuje se k bažině, ale jde jednoduše o polovodní nádrž. Jinými slovy, paludárium je v zásadě terárium s vodní plochou. Tento biotop má vodní i suchozemské rysy a je velmi oblíbený u vodních nadšenců. Paludarium umožňuje simulovat zóny mokřadů nebo deštných pralesů. Jedná se o uzavřený prostor pro udržení vodních, ponorných, pobřežních a suchozemských rostlin a zvířat žijících ve vysoké vlhkosti.