Co je potřeba vědět o chovu jedovatých zvířat

Chtěli byste chovat jedovaté zvíře? Existují tisíce druhů jedovatých zvířat a vždy je vhodné toto rozhodnutí dobře uvážit. Jedovatá zvířata představují velké nebezpečí pro vás i vaše okolí. Pokud jste však pevně rozhodnutí, měli byste chovat zvíře, které je v naší zemi legální chovat a pořídit ho oficiální cestou, tedy ne na černém trhu, ale v obchodě se zvířaty nebo přímo od chovatele.

Jedovatá zvířata spadají mezi zvířata vyžadující zvláštní péči a chovatelem může být jen právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let. Abyste mohli jedovaté zvíře chovat, je zapotřebí povolení krajské veterinární správy příslušné podle místa chovu zvířete. Jedinou výjimku jsou zoologické zahrady a záchranné stanice.

​Co potřebujete pro žádost pro povolení k chovu?

Žádost se opírá o 4 základní body. Zapotřebí jsou identifikační údaje žadatele a místo chovu na území České republiky. Dále druh a počet chovaných jedinců a způsob jejich trvalého nezaměnitelného označení, pokud se žádost chovu týká zvířete, které musí být takto označeno. Potřebujete také stručný popis chovu a jeho vybavení. A nakonec se neobejdete bez souhlasu odpovědné osoby s prováděním kontroly chovaného jedince nebo skupiny jedinců, dále míst a zařízení, v němž jsou tato zvířata chována, a jiných prostor, které jsou s chovem spojené.

Pokud splníte všechny potřebné podmínky, povolení dostanete, pokud ne, bude vaše žádost zamítnuta. Co se týče počtu chovaných zvířat, které můžete v daných podmínkách mít, ten vám stanoví Krajská veterinární správa. Povolení se vydává vždy na tři roky a může být prodlouženo a písemnou žádost.

Ještě je dobré pamatovat na to, že pokud jsou zvířata uvedená v seznamu CITES, musí být registrována a musí být dovezena za stanovených pravidel.

Chov nebezpečných zvířat je tedy nejen nebezpečný, ale také zahrnuje mnohem více byrokracie a povinností. Je dobré se vždy dvakrát rozmyslet, jestli máte chov jedovatých nebo jinak nebezpečných zvířat zapotřebí.